19 de octubre de 2018© 2018 | Banda de Música de la Cruz Roja | Sevilla