24 de octubre de 2017© 2017 | Banda de Música de la Cruz Roja | Sevilla