24 de abril de 2018© 2018 | Banda de Música de la Cruz Roja | Sevilla